5W电子管音箱

5W 全电子管音箱小体积,音色好 ,价格美丽,好评如潮,玩法多多三种规格木质箱头+10寸箱体(Celestion Super 10喇叭)铁质箱头+10寸箱体(Celestion Super 10喇叭)Combo (Celestion Super 8喇

5W 全电子管音箱


小体积,音色好 ,价格美丽,好评如潮,玩法多多


三种规格

  1. 木质箱头+10寸箱体(Celestion Super 10喇叭)

  2. 铁质箱头+10寸箱体(Celestion Super 10喇叭)

  3. Combo (Celestion Super 8喇叭)